Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12239:2002

Вентилация на сгради. Вентилационни устройства. Аеродинамично изпитване и оценка за приложения на квазиламинарен поток

Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing and rating for displacement flow applications
6.07.2002 г.

Главна информация

90.60     21.05.2023 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

91.140.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies methods for the laboratory aerodynamic testing and rating of low velocity air terminal devices for displacement flow applications, including the specification of suitable test facilities and measurement techniques.
The standard gives only tests for the assessment of characteristics of the air terminal devices under non-isothermal conditions.
This standard applies to Class IV air terminal devices as defined in EN 12238.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12239:2002
90.60 Край на периодичен преглед
21.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12239:2001