Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 9251:2002

Топлоизолация. Режими на топлопренасяне и свойства на материалите. Речник (ISO 9251:1987)

Thermal insulation - Heat transfer conditions and properties of materials - Vocabulary (ISO 9251:1987)
4.05.2002 г.

Главна информация

90.93     13.11.2006 г.

90.00    13.11.2011 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

01.040.91     91.120.10     27.220     01.040.27  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя термини за използване в областта на топлоизолациите, за описание на условията на топлопренасяне, като стационарен режим, нестационарен режим, периодичен режим, временен режим, както и топлопренасяне и свойства на материалите.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 9251:2002
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
13.11.2006 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 9251:1995

Въвежда ISO 9251:1987