Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ENV 1991-2-2:2002

Еврокод 1: Основни положения за проектиране и въздействия върху строителни конструкции. Част 2-2: Въздействия върху строителните конструкции - Въздействия върху конструкции, изложени на пожар

Eurocode 1 - Basis design and actions on structures - Part 2-2: Actions on structures - Actions on structures exposed to fire
5.04.2002 г.
95.99 Отменен стандарт   20.10.2004 г.

Главна информация

95.99     20.10.2004 г.

BDS

ТК-56

Предварителен стандарт

91.010.30  

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1991-2-2:2002
95.99 Отменен стандарт
20.10.2004 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1991-1-2:2004

Свързан проект

Въвежда ENV 1991-2-2:1995