Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СТ на СИВ 3965:1983

Горива течни. Определяне на специфичната топлина на изгаряне

1.01.1983 г.

Главна информация

90.92     7.02.2020 г.

BDS

ТК-67

Чисто национален стандарт

75.160.20  

български  

Решение за преработване на стандарта след извършен периодичен преглед с Протокол №2/07.02.2020г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за калориметричен метод за определяне на горната и изчисляване на долната специфична топлина на изгаряне на течни горива /автомобилни и авиационни бензини, горива за реактивни и дизелови двигатели, газотурбинни и корелни горива/, въглеводородни и съдържащи кислород компоненти за течни горива.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС 5843:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СТ на СИВ 3965:1983
90.92 Решение за преработване на стандарт
7.02.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС 17413:2022