Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 9756:1972

Оборудване за химическо пречистване на водата. Резервоари за приготвяне на разтвори от реактиви. Присъединителни размери

1.01.1972 г.

Главна информация

60.60     1.01.1972 г.

BDS

ТК-83

Чисто национален стандарт

13.060.01     23.020.99  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за резервоари за приготвяне на разтвори от реактиви, изработени съгласно БДС 9745-72.
Резервоарите трябва да се изработват с пет присъединения:
А - вход на разтварящата среда;
Б - изход на разтвора;
В - дренаж;
Г - рециркулация;
Д - преливане.
Присъединенията на резервоарите трябва да бъдат изработени като фланцови съединения.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 9756:1972
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1972 г.