Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 9747:1972

Оборудване за химическо пречистване на водата. Ред на диаметрите

1.01.1972 г.

Главна информация

60.60     1.01.1972 г.

BDS

ТК-83

Чисто национален стандарт

13.060.01  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за вътрешните диаметри на следните апарати: еднопоточни еднослойни филтри, паралелнопоточни еднослойни, йоннообменни филтри, солоразтворители и резервоари за приготвяне на разтвори от реактиви.
Апаратите требва да се изработват във вертикално изпълнение.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 9747:1972
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1972 г.