Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 9330:1983

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на акролеин

1.01.1983 г.

Главна информация

60.60     1.01.1983 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.040.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за колориметричен /фотометричен/ и полярографски метод за определяне концентрацията на акролеин във въздуха на работната среда /ПДК 0,2 mg/m3/. Колориметричният /фотометричният/ метод се прилага при текущ контрол.
Полярографският метод се прилага като арбитражен метод и когато във въздуха на работната среда освен акролеин се съдържат и други алдехиди.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 9330:1971

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 9330:1983
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1983 г.