Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 9233:1971

Контрол без разрушаване. Методи за ултразвукова дефектоскопия на валцувани метали. Общи положения

1.01.1971 г.

Главна информация

90.93     18.09.2018 г.

BDS

ТК-24

Чисто национален стандарт

19.100     77.040.20  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за общите положения за ултразвуковите методи за ръчна и механизирана дефектоскопия на валцувани метали от въглеродни и легирани стомани, от алуминий и неговите сплави, от мед и нейните сплави, за откриване на разслоения, пукнатини, неметални включвания, мехури, люспи и др. с размери, намиращи се в границите на приложимост на методите.
Стандартът не се отнася за ултразвуковите методи за дефектоскопия на валцувани метали и изделия, на които формата и структурата на метала силно затрудняват разпространението на ултразвуковите вълни на честоти от 0,5 до 10 MHz.
Прилагането на методите за ултразвукова дефектоскопия на валцувани метали за оценка на качеството на метали се извършва въз основа на стандартите или утвърдените по съответния ред технически изисквания на изделията от валцувани метали.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 9233:1971
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
18.09.2018 г.