Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 9173:1979

Батерии акумулаторни оловни стартерни. Ред на минималните номинални капацитети

1.01.1979 г.

Главна информация

90.93     6.03.2023 г.

BDS

ТК-64

Чисто национален стандарт

29.220.20  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 1104-76 и определя реда на минималните стойности на
номиналните капацитети на акумулаторните батерии с размери и типово означение съгласно БДС 3970-76
и БДС 3971-76.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 9173:1971

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 9173:1979
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
6.03.2023 г.