Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 9075:1989

Антикорозионна защита на строителните конструкции и съоръжения, изложени на действието на агресивни среди. Основни понятия. Класификация на агресивните среди

Corrosion protection of building constructions and equipments exposed to the aggressive media effect. Basic terms. Classification of the aggressive media
1.01.1989 г.

Главна информация

90.92     17.02.2023 г.

BDS

ТК-5

Чисто национален стандарт

77.060     91.100.01  

български  

Поправка в Бюлетин 9/90

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответства на СТ на СИВ 2440-80 в т. 2.3, табл. 2 и 3.
Стандартът определя основните понятия в областта на корозията и класификацията на агресивните среди в зависимост от въздействието им върху незащитен циментов бетон /тежък и лек плътен − конструктивен/, азбестоцимент и въглеродна стомана за носещи и ограждащи конструкции и съоръжения. Класификацията на агресивните среди се отнася за бетон, който е набрал проектната си якост.
Стандартът е изходен документ за проектиране на антикорозионна защита на строителните конструкции и съоръжения.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 9075:1989
90.92 Решение за преработване на стандарт
17.02.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС 9075:1989/Поправка:1990

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС 9075:2023