Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 8924:1971

Оборудване прокатно. Агрегати за горещо поцинковане на тръби. Основни параметри

1.01.1971 г.

Главна информация

90.60     20.03.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-12

Чисто национален стандарт

77.180  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1. Стандартът се отнася за агрегати за горещо поцинковане на стоманени тръби.
2. Основните параметри трябва да отговарят на данните, посочени в следната таблица.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 8924:1971
90.60 Край на периодичен преглед
20.03.2023 г.