Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 8757:1981

Батерии акумулаторни оловни с напрежение 6 и 12 V за мотоциклети и моторолери. Технически изисквания и методи за изпитване

1.01.1981 г.

Главна информация

90.93     6.03.2023 г.

BDS

ТК-64

Чисто национален стандарт

27.010     29.220.20  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 1603-79.
Стандартът се отнася за акумулаторни оловни батерии с напрежение 6 и 12 V за мотоциклети и
моторолери, предназначени за запалване на двигателя и други потребители /стартерни/ или само за
захранване с електрическа енергия на други потребители /нестартерни батерии/.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 8757:1971

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 8757:1981
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
6.03.2023 г.