Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 8567:1991

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на фенол

1.01.1991 г.

Главна информация

60.60     1.01.1991 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.040.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за полярографски и спектрофотометричен метод във видимата област на спектъра, спектрофотометричен метод в ултравиолетовата област на спектъра и линейно-колориметричен метод за определяне концентрацията на фенол във въздуха на работната среда. Полярографският метод и спектрофотометричният метод в ултравиолетовата област на спектъра се прилагат за концентрация от 1,5 до 50 mg/m3 в случаите, когато във въздуха на работната среда освен фенол се съдържат и други токсични вещества. Спектрофотометричният метод във видимата област на спектъра и линейно-колориметричният метод се прилагат за концентрации от 2,5 до 50 mg/m3.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 8567:1978

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 8567:1991
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1991 г.