Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 8556:1981

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на серен двуокис

1.01.1981 г.

Главна информация

60.60     1.01.1981 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.040.30  

български  

Изменение в Бюлетин 12/85

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за спектрофотометричен метод за определяне концентрацията на серния двуокис във въздуха на работната среда. Пределно допустима концентрация 10 mg/m3.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 8556:1971

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 8556:1981
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1981 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС 8556:1981/Изменение 1:1985