Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 8267:1986

Стълби и стълбища за жилищни и обществени сгради. Основни изисквания

1.01.1986 г.

Главна информация

90.93     24.10.2018 г.

BDS

ТК-56

Чисто национален стандарт

91.060.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за основните изисквания към вътрешните и външните стълби и стълбища на нови и реконструирани жилищни и обществени сгради.
Противопожарните изисквания към стълбите, стълбените елементи и стълбищата са съгласно Противопожарните строителнотехнически норми.
Термините и класификацията са по БДС 8006-76 и БДС 13281-76.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 8267:1976

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 8267:1986
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
24.10.2018 г.