Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 8032:1982

Съединения тръбопроводни резбови. Краища на щуцери за завинтване и отвори за тях чрез плоски уплътнителни пръстени. Основни размери

1.01.1982 г.

Главна информация

90.93     22.02.2021 г.

BDS

ТК-104

Чисто национален стандарт

23.040.60  

български  

Решение №10/02.02.2021г на БИС/ТК-104 за потвърждаване на действието на стандарта за следващите 5 години. Следващ периодичен преглед през 2025г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за резбови тръбопроводни съединения с ъгъл на конуса на щуцера 24° и определя основните размери на щуцерите за завинтване и съответствуващите отвори за тях с резба по БДС 15567:1982 за плоски пръстени.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 8032:1970

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 8032:1982
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
22.02.2021 г.