Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 8019:1976

Съединения резбови за тръбопроводи

1.01.1976 г.

Главна информация

90.93     22.02.2021 г.

BDS

ТК-104

Чисто национален стандарт

21.040.30     23.040.60  

български  

Решение №10/02.02.2021г на БИС/ТК-104 за потвърждаване на действието на стандарта за следващите 5 години. Следващ периодичен преглед през 2025г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за прави и ъглови резбови съединения за тръбопроводи с плоски
уплътнителни пръстени.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 8019:1970

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 8019:1976
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
22.02.2021 г.