Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 8006:1976

Стълби и стълбища. Терминология

1.01.1976 г.

Главна информация

90.93     24.10.2018 г.

BDS

ТК-56

Чисто национален стандарт

01.040.91     91.060.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за термините и дефинициите в областта на стълбите на сгради, строителни и благоустройствени съоръжения (включително и на архитектурно-скулптурни паметници) и на стълбищата на сгради и строителни съоръжения. Предназначен е за използване при съставяне на нормативни документи, административни актове, терминологични и технически речници, при научноизследователска, проектантско-конструкторска, рационализаторско-изобретателска, патентно-лицензна, информационна, преводаческа и редакторска дейност в областта на строителството, както и при обучение в съответни специални учебни заведения.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 8006:1970

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 8006:1976
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
24.10.2018 г.