Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 8004:1984

Почви строителни. Определяне на обща деформация

1.01.1984 г.

Главна информация

90.93     31.05.2017 г.

BDS

ТК-55

Чисто национален стандарт

13.080.20     93.020  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за определяне модула на обща деформация на свързани и несвързани почви /съгласно БДС 676-75/ при статично натоварване с плоча с площ 5000 cm2. Методът не се прилага за глинести почви в течна консистенция /Iс < 0/ или когато коефициентът на порите е ≥ 1,5, както и за торф, съдържащи органични вещества, набъбващи и замръзнали почви. Обработването на кривата s = f (р) при разтоварване и при повторно натоварване, както и определянето на модула на еластичност не са предмет на настоящия стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 8004:1975

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 8004:1984
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
31.05.2017 г.