Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 8003:1985

Почви строителни. Определяне на място якостта на срязване на почвите с крилчатка

1.01.1985 г.

Главна информация

90.93     31.05.2017 г.

BDS

ТК-55

Чисто национален стандарт

13.080.20     93.020  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за определяне на място на якостта на срязване на глини и песъчливи глини с показател на консистенция Ic ≤ 0,50 включително и почви с органични примеси (БДС 676-85).
Допуска се изпитваната почва да съдържа до 15% (по маса) включвания с размер до 10 mm. Не се допуска почвите да са замръзнали.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 8003:1980

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 8003:1985
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
31.05.2017 г.