Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 734:1973

Профили напречни за теснопътни 600 mm ж.п. линии

1.01.1973 г.

Главна информация

90.93     22.05.2023 г.

BDS

ТК-70

Чисто национален стандарт

45.080     77.140.70  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за напречни профили за теснопътни 600 mm жп линии.
Напречният профил на железния път представлява сечение, перпендикулярно на ocтa на пътя. Профилът изразява формата и размерите на земното платно и на баластовото легло.
Напречният профил се прилага при всички теснопътни 600mm жп линии. Котата на земното платно в оста на напречния профил е кота на нивелетата от напречния профил на железопътната линия. От нея се определя височината на насипа или дълбочината на изкопа.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 734:1960

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 734:1973
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
22.05.2023 г.