Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 7234:1982

Контрол без разрушаване. Магнитен метод. Суспензии. Технически изисквания

1.01.1982 г.

Главна информация

90.93     28.02.2023 г.

BDS

ТК-24

Чисто национален стандарт

19.100     77.040.20  

български  

Изменение в Бюлетин 8/87

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за техническите изисквания на магнитните суспензии, предназначени за индикация на нецялостностите при магнитно-праховия метод за безразрушителен контрол.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 7234:1968

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 7234:1982
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
28.02.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС 7234:1982/Изменение 1:1987