Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 7166:1968

Комплекти опаковъчни за транспорт на радиоактивни вещества. Видове и основни параметри

1.01.1968 г.

Главна информация

90.93     26.02.2021 г.

BDS

ТК-71

Чисто национален стандарт

13.280     13.300  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за опаковъчни комплекти от I-ви и II-ри вид за транспорт на радиоактивни вещества.
Стандартът не се отнася за специалните опаковъчни комплекти, предназначени за транспорт на радиоактивни вещества със специални технически изисквания и предназначение и не разглежда основните параметри на опаковките от II-ри вид (предназначени за източници на неутрони и гама-лъчи) и на опаковките от III-ти вид.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 7166:1968
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
26.02.2021 г.