Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 7156:1984

Контрол без разрушаване. Материали феромагнитни. Магнитно-прахов метод

1.01.1984 г.

Главна информация

90.93     28.02.2023 г.

BDS

ТК-24

Чисто национален стандарт

19.100     77.040.20  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за общите изисквания към магнитно-праховия метод за безразрушителен контрол на изделия от феромагнитни материали без покрития или с немагнитни покрития с дебелина, по- малка от 30 μm, за откриване на повърхностни и подповърхностни нецялостности: власинки, пукнатини, разслоения, завалцувания, разкъсвания, непровари и подрези на заварени съединения и т.н с размери - широчина над 1 μm, дълбочина над 10 μm и дължина над 100 μm при условие че дълбочините им са много по-големи от широчините им.
Стандартът не се отнася за определяне на дълбочините и напречните размери (разкритието) на нецялостностите.
Термините и определенията са съгласно БДС 7334-77.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 7156:1968

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 7156:1984
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
28.02.2023 г.