Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 6.16.2.04:1980

Единна система за унифицирана управленска документация. Документация по управление на качеството. Документи за гражданско състояние и гражданска регистрация

Common System Unified Menagement Documentation. Documentation for the Governmental Authority Documents for Registry Office and Civil Registration
1.01.1980 г.

Главна информация

90.93     9.02.2023 г.

BDS

ТК-80

Чисто национален стандарт

01.140.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за документи на управленческите органи по гражданско състояние и гражданска регистрация на населението и определя начина на тяхното използване и съдържанието им.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 6.16.2.04:1980
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.02.2023 г.