Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 6.08.1.01:1980

Единна система за унифицирана управленска документация. Документация по откритията, изобретенията, рационализациите и икономически ефективните предложения. Патентен формуляр

Common system for unified management documentation. Documentation concerning discoveries, inventions, innovations (rationalizations) and economically effective propositions. General principles and kinds of documents.
1.01.1980 г.

Главна информация

90.93     9.02.2023 г.

BDS

ТК-80

Чисто национален стандарт

01.140.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът определя формата, съдържанието и правилата за попълване на патентния формуляр, предназначен за оценка на патентната чистота, патентоспособността и техническото равнище на следните обекти: изделия, технологични процеси; методи за измервания и изпитвания; производствени методи, в това число строителни и монтажни; вещества и материали /сплави, пластмаси, бои, конструктивни материали, емулсии, пасти, разтвори и др./, в това число получени по химически начин; проекти на промишлени предприятия, електростанции и други съоръжения /например мостове, електрически далекопроводи, железопътни линии и др./.
Стандартът не определя методиката за проверка на патентната чистота, патентоспособността и оценката на техническото равнище на обектите.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 6.08.1.01:1980
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.02.2023 г.