Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 6.08.1.00:1978

Единна система за унифицирана управленска документация. Документация по откритията, изобретенията, рационализациите и икономически ефективните предложения. Основни положения и видове документи

Common system for unified management documentation. Documentation concerning discoveries, inventions, innovations (rationalizations) and economically effective propositions. General principles and kinds of documents.
1.01.1978 г.

Главна информация

90.93     9.02.2023 г.

BDS

ТК-80

Чисто национален стандарт

01.140.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът определя основните изисквания към съдържанието, оформянето и видовете документи, използвани в управленческата дейност по откритията, изобретенията, рационализациите и икономически ефективните предложения на всички нива на управление.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 6.08.1.00:1978
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.02.2023 г.