Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 5845:1990

Акумулатори и батерии акумулаторни оловни тягови

1.01.1990 г.

Главна информация

90.93     6.03.2023 г.

BDS

ТК-64

Чисто национален стандарт

29.220.20  

български  

Изменениe в Бюлетин 9/91, Изменение 2:2002

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 1604-88 и СТ на СИВ 1796-88.
Стандартът се отнася за оловни тягови акумулатори и акумулаторни батерии, използвани като
източник на електрическата енергия за захранване на електродвигателите на транспортни средства,
предназначени за работа при температура на околната среда от минус 25 до 45 °С.
Стандартът определя условните означения, реда на номиналните капацитети и габаритните
размери на акумулаторите, тяхната класификация, техническите изисквания и методите за изпитване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 5845:1982

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 5845:1990
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
6.03.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС 5845:1990/Поправка:1991

ДЕЙСТВАЩ
БДС 5845:1990 /Изменение 2:2002

СЛЕДВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60254-2:2002

ОТМЕНЕН
БДС EN 60254-1:2002