Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 5773:1974

Пръстен стоманобетонен за стоманобетонен капак за извънулични водопроводни и канализационни шахти и съоръжения

Reinforced concrete ring for reinforced concrete lid for outsideststreet water pipe and canalisation shafts and equipment
1.01.1974 г.
95.99 Отменен стандарт   14.08.2023 г.

Главна информация

95.99     14.08.2023 г.

BDS

ТК-5

Чисто национален стандарт

91.100.30     93.025     93.030  

български  

Подходящ за МСП

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за стоманобетонен пръстен за стоманобетонен капак за различните видове водопроводни и канализационни шахти и съоръжения в паркове, алеи и други терени, където не минава концентриран товар, по-голям от 100 kg.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 5773:1965

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС 5773:1974
95.99 Отменен стандарт
14.08.2023 г.