Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 5772:1974

Капак стоманобетонен за извънулични водопроводи и канализационни шахти и съоръжения

Reinforced concrete cover for outside − street water pipe and sewerage shafts and equipments
1.01.1974 г.
95.99 Отменен стандарт   14.08.2023 г.

Главна информация

95.99     14.08.2023 г.

BDS

ТК-5

Чисто национален стандарт

91.100.30     93.025     93.030  

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за стоманобетонен капак за водопроводни и канализационни шахти и съоръжения в зелени площи, паркове и др. терени за максимален концентриран товар, не по-голям от 1000 N (100 kg).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 5772:1965

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС 5772:1974
95.99 Отменен стандарт
14.08.2023 г.