Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 5483:1987

Вредни вещества. Бройно дисперсно разпределение на праха във въздуха на работната среда. Метод за определяне

1.01.1987 г.

Главна информация

90.93     5.04.2022 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.040.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за микроскопски метод за определяне на бройното дисперсно разпределение на прах във въздуха на работната среда.
Стандартът не се отнася за разтворими органични прахове, както и за прах с влакнеста форма на частиците.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 5483:1976

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 5483:1987
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
5.04.2022 г.