Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 5331:1974

Сплави медни-леярски (бронзове) вторични. Блокове и отливки

Foundry copper alloys (bronze). Secondary, Blocks and castings
1.01.1974 г.

Главна информация

90.93     19.02.2019 г.

BDS

ТК-20

Чисто национален стандарт

77.120.01     77.120.30     77.150.30  

български  

Решение за продължаване на действието, Протокол № ТК 20, 1/19.02.2019.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за вторични бронзове, предназначени за производство на блокове и отливки на различни арматури и антифрикционни детайли за машиностроенето.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 5331:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 5331:1974
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
19.02.2019 г.