Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 4796:1979

Скоби водовземни с резба

1.01.1979 г.

Главна информация

60.60     1.01.1979 г.

BDS

ТК-83

Чисто национален стандарт

23.040.99  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за водовземни скоби с резба, използвани за вземане отклонение от стоманени или азбестоциментови водопроводи.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 4796:1971

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 4796:1979
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1979 г.