Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 4408:1973

Канавки водоотливни и дренажни за хоризонтални минни изработки. Сечения и размер

Drainage and overflow chutes for mine drives. Cross sections and dimensions
1.01.1973 г.
95.99 Отменен стандарт   14.08.2023 г.

Главна информация

95.99     14.08.2023 г.

BDS

ТК-5

Чисто национален стандарт

73.100.01  

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за сеченията и размерите на водоотливни и дренажни канавки за хоризонтални подземни минни изработки в действуващите и новостроящи се рудници.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 4408:1961

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС 4408:1973
95.99 Отменен стандарт
14.08.2023 г.