Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 4350:1960

Стоманобетонни стълбове за електрически мрежи НН и електропроводи 20 kV

Reinforced concrete posts for electrical low voltage nets and overhead power lines
1.01.1960 г.

Главна информация

90.92     17.02.2023 г.

BDS

ТК-5

Чисто национален стандарт

29.240.20  

български  

Изменениe в Бюлетин 8/83

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стоманобетонните стълбове служат за закрепване на въздушните ел. проводници при строеж, ремонт и поддържане на електрически мрежи ниско напрежение и електропроводи високо напрежение − 20 кв.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 35:1950

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 4350:1960
90.92 Решение за преработване на стандарт
17.02.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС 4350:1960/Изменение 1:1983