Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 4317:1982

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на тринитротолуол

1.01.1982 г.

Главна информация

60.60     1.01.1982 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.040.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за определяне концентрацията на тринитротолуол /аерозоли или пàри/ във въздуха на работната среда по колориметричен или спектрофотометричен метод. Пределно допустимата концентрация на тринитротолуол във въздуха на работната среда е 1 mg/m3.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 4317:1971

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 4317:1982
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1982 г.