Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 3971-11:1991

Батерии акумулаторни оловни стартерни 12 V; 36 A/h с височина на борда 19 mm

1.01.1991 г.

Главна информация

90.93     6.03.2023 г.

BDS

ТК-64

Чисто национален стандарт

29.220.20  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1. Стандартът се отнася за оловни стартерни акумулаторни батерии, отговарящи на БДС 3969-76.
и определя размерите на полюсните изводи.
2. Размерите на полюсните изводи трябва да съответствуват на посочените на чертежа.
3. Знаците, определящи полярността на полюсните изводи. Трябва да бъдат нанесени ясно и
четливо на подходящо място на повърхността на кутията или капака на батерията.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 3973:1969

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 3971-11:1991
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
6.03.2023 г.