Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 3513:1990

Вещества вредни. Ацетон във въздуха на работната среда. Методи за определяне на концентрацията

1.01.1990 г.

Главна информация

60.60     1.01.1990 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.040.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за полярографски, нефелометричен и линейно-колориметричен метод за определяне концентрацията на ацетон във въздуха на работната среда /ПДК - 200 mg/m3/. Полярографският метод се прилага в случаите, когато във въздуха на работната среда освен ацетон се съдържат и други токсични вещества, както и като арбитражен метод за обхват от концентрации от 0,3 до 10 пъти ПДК.
Нефелометричният и линейно-колориметричният метод се прилагат при рутинния санитарно-химически и хигиенен контрол за обхват от концентрации от 0,5 до 10 ПДК.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 3513:1978

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 3513:1990
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1990 г.