Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 3262:1981

Прежди от възвратни отпадъци

1.01.1981 г.

Главна информация

90.93     23.02.2023 г.

BDS

ТК-44

Чисто национален стандарт

59.080.20  

български  

Изменения в Бюлетин 4/82, 10/83

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за прежди, изработени от възвратни отпадъци памучен и вълнен тип, предназначени за тъкачество, ватирани плетива и за технически цели.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 3262:1976

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 3262:1981
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
23.02.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС 3262:1981/Изменение 1:1982

ДЕЙСТВАЩ
БДС 3262:1981/Изменение 2:1983