Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 3112:1985

Заваряване. Краища за ръчно електродъгово и газокислородно заваряване. Форма и размери

1.01.1985 г.

Главна информация

90.93     1.03.2022 г.

90.20    1.09.2026 г.

BDS

ТК-30

Чисто национален стандарт

25.160.40  

български  

С решение 1/2022 от протокол № 1/10.02.2022 се потвърждава действието на стандарта за период от 5 години и се определя дата за следващ периодичен преглед: 09.2026 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за формата и размерите на краищата на материали за заварени съединения от стомана, сплави на желязно-никелова и никелова основа, заварени ръчно електродъгово и газокислородно във всички пространствени положения и определя конструктивните елементи на основните типове заварени съединения.
Стандартът не се отнася за заварени съединения на тръби и за шевове, заварени с дълбокопроваряващи електроди.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 3112:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 3112:1985
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
1.03.2022 г.