Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 3056:1980

Прежди камгарни

1.01.1980 г.

Главна информация

90.93     9.11.2015 г.

BDS

ТК-44

Чисто национален стандарт

59.080.20  

български  

Изменения в Бюлетин 9/81, 7/85, 11/86, 2/87, 11/87, 5/88, 11/88 Решение за потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години с Протокол №7 от 06.11.2015 Следващ периодичен преглед - 06.11.2019

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 3065:1978

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 3056:1980
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.11.2015 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10832:1982