Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 2794:1970

Водовземател

1.01.1970 г.

Главна информация

60.60     1.01.1970 г.

BDS

ТК-83

Чисто национален стандарт

23.040.99  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за универсален водовземател, който се монтира към хидрантите за вземане на вода от уличната водопроводна мрежа.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 2794:1957

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 2794:1970
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1970 г.