Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 2716:1975

Арматура водопроводна. Гайки холендрови крилчати. Основни размери

1.01.1975 г.

Главна информация

60.60     1.01.1975 г.

BDS

ТК-83

Чисто национален стандарт

21.060.20     23.040.99     91.140.60  

български  

Изменение в Бюлетин 3/87

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандарт се отнася за крилчати гайки, предназначен за съединяване на накрайници за маркучи към вентили и кранове.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 2716:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 2716:1975
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1975 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС 2716:1975/Изменение 1:1987