Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 2200:1985

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на праха

1.01.1985 г.

Главна информация

90.93     5.04.2022 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.040.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за определяне концентрацията на общия прах във въздуха на работната среда, т.е. на всички фракции, които участват във вдишвания от работещия въздух, както и на фината фракция, която прониква и се задържа в алвеоларната област на белите дробове. Стандартът не се отнася за определяне концентрацията на радиоактивни и токсични аерозоли, както и на димните аерозоли, които се отделят при заваряване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 2200:1971

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 2200:1985
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
5.04.2022 г.