Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 2.716:1986

Единна система за конструкторска документация. Означения условни графични в електрическите схеми. Уреди електроакустични

1.01.1986 г.

Главна информация

90.60     16.12.2022 г.

BDS

ЕРГ 2

Чисто национален стандарт

01.080.50     33.160.01  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 868-78.
Стандартът се отнася за схеми, изпълнявани ръчно или автоматизирано, на изделия от всички отрасли на промишлеността и строителството и определя условните графични означения на електро-акустичните уреди.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 8210:1970

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 2.716:1986
90.60 Край на периодичен преглед
16.12.2022 г.