Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 2.501:1983

Единна система за конструкторска документация. Дубликати

1.01.1983 г.

Главна информация

90.60     22.02.2021 г.

BDS

ЕРГ 2

Чисто национален стандарт

01.100.01  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 3333-81.
Стандартът се отнася за конструкторски документи на изделия от всички отрасли на промишлеността и определя правилата за изработване и движение на дубликати.
Стандартът не се отнася за документи, изпълнени на микроформи.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 2047:1971

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 2.501:1983
90.60 Край на периодичен преглед
22.02.2021 г.