Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 2.113:1982

Единна система за конструкторска документация. Документи текстови

1.01.1982 г.

Главна информация

90.60     22.02.2021 г.

BDS

ЕРГ 2

Чисто национален стандарт

01.100.01  

български  

Изменение в Бюлетин 9/84

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът определя формата и реда на попълване на следните текстови документи, влизащи в комплекта конструкторски документи:
- записка обяснителна /ЗО/;
- записка изчислителна /3И/;
- методика и програма за изпитвания /МП/;
- списък на спецификациите /CC/;
- списък на документи, на които се прави позоваване /СП/;
- списък на съставните части на изделието /ССЧ/;
- списък на чертежите /СЧ/;
- списък на документите /СД/.
Текстовите документи трябва да се съставят и оформят съгласно изискванията на БДС 2.105-77.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 2045:1971

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 2.113:1982
90.60 Край на периодичен преглед
22.02.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС 2.113:1982/Изменение 1:1984