Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 2.111:1981

Единна система за конструкторска документация. Основни правила за изпълнение на чертежите

1.01.1981 г.

Главна информация

90.60     22.02.2021 г.

BDS

ЕРГ 2

Чисто национален стандарт

01.100.01  

български  

Изменение в Бюлетин 10/82

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 1182-78.
Стандартът се отнася за основните правила за изпълнение на чертежите на детайли, на сборните, монтажните, на общия вид и габаритните чертежи на изделията на всички отрасли на промишлеността, освен строителството и корабосроителното производство.**
** Корабостроителното производство не включва продукцията на корабното машиностроене.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 9275:1971

ОТМЕНЕН
БДС 2043:1971

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 2.111:1981
90.60 Край на периодичен преглед
22.02.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС 2.111:1981/Изменение 1:1982