Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 2.110:1980

Единна система за конструкторска документация. Документи групови

1.01.1980 г.

Главна информация

90.60     22.02.2021 г.

BDS

ЕРГ 2

Чисто национален стандарт

01.100.01  

български  

Изменение в Бюлетин 1/81, 4/84

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 1179-78.
Стандартът се oтнася за изделията от всички отрасли на промишлеността и определя правилата за изпълнение на груповите чертежи.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 11657:1973

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 2.110:1980
90.60 Край на периодичен преглед
22.02.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС 2.110:1980/Поправка:1981

ДЕЙСТВАЩ
БДС 2.110:1980/Поправка:1984