Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 2.102:1982

Единна система за конструкторска документация. Документи проектни. Правила за изпълнение

1.01.1982 г.

Главна информация

90.60     22.02.2021 г.

BDS

ЕРГ 2

Чисто национален стандарт

01.100.01  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът определя правилата за изпълнение на проектните конструкторски документи на изделия от всички отрасли на промишлеността.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 2.102:1982
90.60 Край на периодичен преглед
22.02.2021 г.